خرید کریو، خرید فیلتر شکن،خرید ساکس ،خرید vpn

خرید کریو
خرید ساکس
خرید vpn
خرید فیلتر شکن

فیری کیت

فری‌گیت نرم‌افزاری است که به کاربران اینترنت در کشورهای چین، سوریه، تونس، ایران، ویتنام، امارات متحده عربی و بسیاری کشورهای دیگر اجازه می‌دهد که به وبگاه‌هایی که توسط دولتها فیلتر (مسدود) شده‌اند، دسترسی پیدا کنند. این برنامه از تعدادی پراکسی باز برای عبور دادن اطلاعات کاربران از سد فایروال‌هایی که کار مسدود کردن وبگاه‌ها را بر عهده دارند، استفاده می‌کند. شرکت سازندهٔ این نرم‌افزار تخمین می‌زند که این نرم‌افزار ۲۰۰٬۰۰۰ کاربر داشته باشد.

خرید

خرید کریو پر سرعت

خرید کریو با سرعت

خرید کریو

خرید کریو بدون قطعی

خرید

kerio پرسرعت

kerio بدون قطعی

buy kerio

kerio

خرید kerio

این مقاله در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۳ و در رابطه با مقالات منتشر شده است .

order vpn

تونل سازی) اکثر شبکههای VPN بمنظورایجاد یک شبکه اختصاصی با قابلیت دستیابی از طریق اینترنت ازامکان” Tunneling “استفاده می نمایند. در روش فوق تمام بسته اطلاعاتی در یک بسته دیگر قرار گرفته واز طریق شبکه ارسال خواهد شد.پروتکل مربوط به بسته اطلاعاتی خارجی(پوسته)توسط شبکه و دو نفطه(ورودو خروج بسته اطلاعاتی)قابل فهم میباشد.دو نقظه فوق را”اینترفیس های تونل”می گویند. روش فوق مستلزماستفاده از سه پروتکل است: پروتکل حمل کننده.ازپروتکل فوق شبکه حامل اطلاعات استفاده می نماید. پروتکل کپسوله سازی.از پروتکل هائی نظیر:IPSec,L2F,PPTP,L2TP,GRE استفاده میگردد. پروتکل مسافر.از پروتکل هائی نظیر IPX,IP,NetBeuiبمنظورانتقال دادههای اولیه استفاده میشود. با استفاده از روش Tunnelingمی توان عملیات جالبی را انجام داد. مثلاً میتوان از بستهای اطلاعاتی که پروتکل اینترنت را حمایت نمیکند(نظیر NetBeui)درون یک بسته اطلاعاتی IP استفاده وآن را از طریق اینترنت ارسال نمود و یا میتوان یک بسته اطلاعاتی را که از یک آدرس IP غیر قابل روت(اختصاصی)استفاده می نماید ،درون یک بسته اطلاعاتی که از آدرس های معتبر IPاستفاده میکند،مستقر وازطریق اینترنت ارسال نمود. در شبکههای VPNاز نوع “سایت به سایت “،GRE)generic routing encapsulation) بعنوان پروتکل کپسوله سازی استفاده میگردد. فرآیند فوق نحوه استقرار و بسته بندی “پروتکل مسافر” از طریق پروتکل” حمل کننده” برای انتقال را تبین می نماید.(پروتکل حمل کننده،عموما” IPاست).فرآیند فوق شامل اطلاعاتی در رابطه با نوع بست های اطلاعاتی برای کپسوله نمودن و اطلاعاتی در رابطه با ارتباط بین سرویس گیرنده و سرویس دهنده است.در برخی موارد از پروتکل IPSec(در حالت tunnel) برای کپسوله سازی استفاده میگردد.پروتکل IPSec، قابل استفاده در دو نوع شبکه VPN(سایت به یایت و دستیابی از راه دور) است.اینترفیش های Tunnel می بایست دارای امکانات حمایتی از IPSec باشند. در شبکههای VPN از نوع”دستیابی از راه دور”، Tunneling با استفاده از PPP انجام می گیرد.PPP به عنوان حمل کننده سایر پروتکل های IP در زمان برقراری ارتباط بین یک سیستم میزبان و یک سیستم ازه دور،مورد استفاده قرار می گیرد. هر یک از پروتکل های زیر با استفاده از ساختار اولیه PPPایجادوتوسط شبکههای VPNاز نوع”دستیابی از راه دور “استفاده می گردند: ۱۰- پروتکل های درون تونل Tunnelingرا میتوان روی دو لایه از لایههای OSI پیاده کرد. PPTP و L2TP از لایه ۲ یعنی پیوند داده استفاده کرده و دادهها را در قالب Frame های پروتکل نقطه به نقطه (PPP) بسته بندی میکنند. دراین حالت میتوان از ویژگی های PPP همچون تعیین اعتبار کاربر ، تخصیص آدرس پویا (مانند DHCP) ،فشرده سازی دادهها یا رمز گذاری دادهها بهره برد. با توجه به اهمیت ایمنی انتقال دادهها درVPN،دراین میان تعیین اعتبار کاربر نقش بسیار مهمی دارد.برای این کار معمولاً از CHAP استفاده میشود که مشخصات کاربر را در این حالت رمز گذاری شده جابه جا میکند.Call back هم دسترسی به سطح بعدی ایمنی را ممکن می سازد.در این روش پس از تعیین اعتبار موفقیت آمیز،ارتباط قطع میشود.سپس سرویس دهنده برای برقرار کردن ارتباط جهت انتقال دادهها شماره گیری میکند.هنگام انتقال داده ها،Packet های IP ، IP X یا NetBEUI در قالب Frame های PPP بسته بندی شده و فرستاده میشوند.PPTP هم Frame های PPP را پیش از ارسال روی شبکه بر پایه IP به سوی کامپیوتر مقصد،در قالب Packet های IP بسته بندی میکند. این پروتکل در سال ۱۹۹۶ از سوی شرکت هایی چون مایکرو سافت، Ascend ، ۳ com و Robotics US پایه گذاری شد.محدودیت PPTP در کار تنها روی شبکههای IP باعث ظهور ایدهای در سال ۱۹۹۸ شد.L2TP روی X.۲۵ ،Frame Relay یا ATM هم کار میکند . برتری L2TP در برابر PPTP این است که به طور مستقیم روی رسانههای گوناگون WAN قابل انتقال است . ۲F)Layer 2 Forwarding) پروتکل فوق توسط سیسکو ایجاد شده است . در پروتکل فوق از مدل های تعیین اعتبار کاربر که توسط PPP حمایت شده اند ،استفاده شد ه است . PPTP)Point-to-Point Tunneling Protocol). پروتکل فوق توسط کنسرسیومی متشکل از شرکت های متفاوت ایجاد شده است .این پروتکل امکان رمزنگاری ۴۰ بیتی و ۱۲۸ بیتی را دارا بوده و از مدل های تعیین اعتبار کاربر که توسط PPP حمایت شده اند،استفاده می نماید . ۲TP)Layer 2 Tunneling Protocol) پروتکل فوق با همکاری چندین شرکت ایجاد شده است .پروتکل فوق از ویژگی های PPTP و L2F استفاده کرده است . پروتکل L2TP بصورت کامل IPSec را حمایت میکند. از پروتکل فوق بمنظور ایجاد تونل بین موارد زیر استفاده میگردد: سرویس گیرنده و روتر NAS و روتر روتر و روتر عملکرد Tunnelingمشابه حمل یک کامپیوتر توسط یک کامیون است . فروشنده ، پس از بسته بندی کامپیوتر(پروتکل مسافر)درون یک جعبه(پروتکل کپسوله سازی) آن را توسط یک کامیون(پروتکل حمل کننده)ازانبار خود(ایترفیس ورودی تونل ) برای متقاضی ارسال میدارد.کامیون(پروتکل حمل کننده)از طریق بزرگراه(اینترنت) مسیر خودرا طی،تا به منزل شما(اینترفیش خروجی تونل)برسد.شما در منزل جعبه( پروتکل کپسول سازی)را بازوکامپیوتر(پروتکل مسافر)راازآن خارج می نمائید VPN-Ipsec فقط برای اینترنت Ipsec برخلافPPTP و L2TPروی لایه شبکه یعنی لایه سوم کار میکند.این پروتکل دادههایی که باید فرستاده شود را همراه با همه اطلاعات جانبی مانند گیرنده و پیغام های وضعیت رمز گذاری کرده و به آن یک IP Header معمولی اضافه کرده و به آن سوی تونل می فرستد. کامپیوتری که در آن سو قرار دارد IP Headerرا جدا کرده،دادهها را رمز گشایی کرده و آن را به کامپیوتر مقصد می فرستد .Ipsec را میتوان با دو شیوه Tunneling پیکر بندی کرد.در این شیوه انتخاب اختیاری تونل،سرویس گیرنده نخست یک ارتباط معمولی با اینترنت برقرار میکند و سپس از این مسیر برای ایجاد اتصال مجازی به کامپیوتر مقصد استفاده میکند . برای این منظور ، باید روی کامپیوتر سرویس گیرنده پروتکل تونل نصب شده باشد.معمولاً کاربر اینترنت است که به اینترنت وصل میشود.اما کامپیوترهای درون LAN هم می توانند یک ارتباط VPN برقرا کنند.از آنجا که ارتباط IPاز پیش موجود است تنها برقرار کردن ارتباط VPN کافی است.در شیوه تونل اجباری ،سرویس گیرنده نباید تونل را ایجاد کند بلکه این کار ار به عهده فراهم ساز است.سرویس گیرنده تنها باید به ISP وصل شود.تونل به طور خودکار از فراهم ساز تا ایستگاه مقصد وجود دارد.البته برای این کار باید همانگی های لازم با ISPانجام بگیرد.ٍ ۱۱- ویژگی های امنیتی در IPsec Ipsec از طریق AHمطمئن میشود که Packet های دریافتی از سوی فرستنده واقعیو نه از سوی یک نفوذ کننده که قصد رخنه دارد) رسیده و محتویات شان تغییر نکرده.AH اطلاعات مربوط به تعیین اعتبار و یک شماره توالی در خود دارد تا از حملات Replay جلوگیری کند.اما AH رمز گذاری نمیشود.رمز گذاری از طریق Encapsulation Security Header یا ESH انجام میگیرد.در این شیوه دادههای اصلی رمز گذاری شده و VPN اطلاعاتی رااز طریق ESH ارسال میکند. ESH همچنین کارکرد هایی برای تعیین اعتبار و خطایابی دارد. به این ترتیب دیگر به AH نیازی نیست .برای رمز گذاری و تعیین اعتبار روش مشخص و ثابتی وجود ندارد اما با این همه ، IETF برای حفظ سازگاری میان محصولات مختلف، الگوریتم های اجباری برای پیاده سازی Ipsec تدارک دیده.برای نمونه میتوان به MD۵،DES یا Secure Hash Algorithm اشاره کرد.مهمترین استانداردها و روش هایی که در Ipsec به کار میروند عبارتنداز: • Diffie-Hellman برای مبادله کلید ها میان ایستگاههای دو سر ارتباط. • رمز گذاری Public Key برای ثبت و اطمینان از کلیدهای مبادله شده و همچنین اطمینان از هویت ایستگاههای سهیم در ارتباط. • الگوریتم های رمز گذاری مانند DES برای اطمینان از درستی دادههای انتقالی. • الگوریتم های درهم ریزی ( Hash) برای تعیین اعتبار تک تک Packet ها. • امضاهای دیجیتال برای تعیین اعتبارهای دیجیتالی. ۴٫۱.۵ – Ipsec بدون تونل Ipsec در مقایسه با دیگر روش ها یک برتری دیگر هم دارد و آن اینست که میتواند همچون یک پروتکل انتقال معمولی به کار برود. در این حالت برخلاف حالت Tunneling همه IP packet رمز گذاری و دوباره بسته بندی نمیشود.بجای آن، تنها دادههای اصلی رمزگذاری میشوند و Header همراه با آدرس های فرستنده و گیرنده باقی می ماند.این باعث میشود که دادههای سرباز ( Overhead ) کمتری جابجا شوند و بخشی از پهنای باند آزاد شود . اما روشن است که در این وضعیت ، خرابکاران میتوانند به مبدا و مقصد دادهها پی ببرند . از آنجا که در مدل OSI دادهها از لایه ۳ به بالا رمز گذاری میشوند خرابکاران متوجه نمیشوند که این دادهها به ارتباط با سرویس دهنده Mail مربوط میشود یا به چیز دیگر. ۱۲- جریان یک ارتباط Ipsec بیش از آن که دو کامپیوتر بتواننداز طریق Ipsec دادهها را میان خود جابجا کنند باید یکسری کارها انجام شود. • نخست باید ایمنی برقرار شود.برای این منظور ، کامپیوترها برای یکدیگر مشخص میکنند که آیا رمز گذاری،تعیین اعتبار و تشخیص خطا یا هر سه آنها باید انجام بگیرد یا نه. • سپس الگوریتم را مشخص میکنند،مثلاً DEC برای رمزگذاری و MD۵ برای خطایابی. • در گام بعدی ،کلیدها را میان خود مبادله میکنند. Ipsec برای حفظ ایمنی ارتباط از SA استفاده میکند. SA چگونگی ارتباط میان دو یا چند ایستگاه و سرویس های ایمنی را مشخص میکند.SA ها از سوی SPI شناسایی میشوند.SPI از یک عدد تصادفی و آدرس مقصد تشکیل میشود.این به آن معنی است که همواره میان دو کامپیوتر دو SPI وجود دارد: یکی برای ارتباط A و B و یکی برای ارتباط B به A .اگر یکی از کامپیوترها بخواهد در حالت محافظت شده دادهها را منتقل کند نخست شیوه رمز گذاری مورد توافق با کامپیوتر دیگر را بررسی کرده و آن شیوه را روی دادهها اعمال میکند.سپس SPI را در Header نوشته و Packet را به سوی مقصد می فرستد. ۱۲- مدیریت کلیدهای رمز در Ipsec اگر چه Ipsec فرض را بر این می گذارد که توافقی برای ایمنی دادهها وجود دارد اما خودش برای ایجاد این توافق نمیتواند کاری انجام بدهد . Ipsec در این کار به IKE تکیه میکند که کارکردی همچون IKMP دارد. برای ایجاد SA هر دو کامپیوتر باید نخست تعیین اعتبار شوند.در حال حاضر برای این کار از راههای زیر استفاده میشود: • Pre shared keys : روی هر دو کامپیوتر یک کلید نصب میشود که IKE از روی آن یک عدد Hash ساخته و آن را به سوی کامپیوتر مقصد می فرستد . اگر هر دو کامپیوتر بتوانند این عدد را بسازند پس هر دو این کلید دارند و به این ترتیب تعیین هویت انجام میگیرد • رمز گذاری Public Key:هر کامپیوتر یک عدد تصادفی ساخته و پس از رمز گذاری آن با کلید عمومی کامپیوتر مقابل ،آن را به کامپیوتر مقابل می فرستد .اگر کامپیوتر مقابل بتواند با کلید شخصی خود این عدد را رمز گشایی کرده و باز پس بفرستد برا ی ارتباط مجاز است.در حال حاضر تنها از روش RSA برای این کار پیشنهاد میشود. • امضاء دیجیتال :در این شیوه،هر کامپیوتر یک رشته داده را علامت گذاری( امضاء ) کرده و به کامپیوتر مقصد می فرستد.در حال حاضر برای این کار از روش های RSA و DSS استفاده میشود . برای امنیت بخشیدن به تبادل دادهها باید هر دو سر ارتبا طنخست بر سر یک یک کلید به توافق میرسند که برای تبادل دادهها به کار میرود . برا ی این منظور میتوان همان کلید به دست آمده از طریق Diffie Hellman را به کاربرد که سریع تر است یا یک کلید دیگر ساخت که مطمئن تر است . ۱۳- پیاهسازی VPN برای راهاندازی یک سرور VPN میبایست دو کارت شبکه نصب شده بر روی سیستم داشته باشید . از یک کارت شبکه برای ارتباط با اینترنت و از کارت دیگر جهت برقراری ارتباط با شبکه محلی استفاده میشود. در اینجا بر روی هر کارت بهطور ثابت IP قرار داده شده اما میتوان این IPها را به صورت پویا بر روی کارتهای شبکه قرار داد . در پنجره بعد نحوه آدرسدهی به سیستم راه دوری که قصد اتصال به سرور ما را دارد پرسیده میشود.هر ایستگاه کاری می تواند یک آدرس IP برای کار در شبکه محلی و یک IP برای اتصال VPN داشته باشد .در منوی بعد نحوه بازرسی کاربران پرسیده میشود که این بازرسی می تواند از روی کاربران تعریف شده در روی خود ویندوز باشد و یا آنکه از طریق یک سرویس دهنده RADIUS صورت گیرد در صورت داشتن چندین سرور VPN استفاده از RADIUS را به شما پیشنهاد میکنیم . با این روش کاربران ، بین تمام سرورهای VPN به اشتراک گذاشته شده و نیازی به تعریف کاربران در تمامی سرورها نمیباشد. پروتکلهای استفاده شونده عملیاتی که در بالا انجام گرفت تنها پیکربندیهای لازم جهت راهاندازی یک سرور VPN میباشد. اما RRASدارای دو پروتکل جهت برقراری تونل ارتباطی VPN میباشد. سادهترین پروتکل آنPPTPl)است،این پروتکل برگرفته از PPP است که در سرویسهای Dialup مورد استفاده واقع میشود،در واقع PPTP همانند PPP عمل میکند. پروتکل PPTP در بسیاری از موارد کافی و مناسب است ، به کمک این پروتکل کاربران میتوانند به روشهای PAP و Chap Protocol بازرسی شوند.جهت کد کردن اطلاعات میتوان از روش کد سازی RSAاستفاده نمود. PPTP برای کاربردهای خانگی و دفاتروافرادی که در امر شبکه حرفهای نیستند مناسب است اما در جایگاه امنیتی دارای پایداری زیادی نیست.پروتکل دیگری به نام(۲TP(Layer2 Forwardingبه وسیله شرکت CISCO ارائه شده که به لحاظ امنیتی بسیار قدرتمندتراست. این پروتکل بااستفاده از پروتکل انتقال اطلاعات UDP بهجای استفاده از TCP به مزایای زیادی دست یافته است.این روش باعث بهینه و ملموستر شدن برای دیوارههای آتش شده است ،اما باز هم این پروتکل در واقع چیزی جز یک کانال ارتباطی نیست.جهت حل این مشکل و هر چه بالاتر رفتن ضریب امنیتی در VPN شرکت مایکروسافت پروتکل دیگری را به نام (IPSec (IP Security مطرح نموده که پیکربندی VPN با آن کمی دچار پیچیدگی میگردد. اما در صورتی که پروتکل PPTPراانتخاب کردهاید و با این پروتکل راحت تر هستید تنها کاری که باید در روی سرور انجام دهید فعال کردن قابلیت دسترسی Dial in میباشد.این کار را میتوانید با کلیک بر روی Remote Access Polices در RRAS انجام دهید و با تغییر سیاست کاری آن ، آن را راهاندازی کنید (به طور کلی پیشفرض سیاست کاری ، رد کلیه درخواستها میباشد). ۱۴-دسترسی ایستگاه کاری از طریق VPN حالا که سرورVPNآماده سرویسدهی شده،برای استفاده از آن باید بر روی ایستگاه کاری نیز پیکربندیهایی راانجام دهیم.سیستم عاملی که ما در اینجا استفاده میکنیم ویندوز XP میباشدوروش پیادهسازی VPN را بر روی آن خواهیم گفت اما انجام این کار بر روی ویندوز ۲۰۰۰ نیز به همین شکل صورت میگیرد.بر روی ویندوزهای ۹۸ نیز میتوان ارتباط VPN را برقرار نمود،اما روش کار کمی متفاوت است و برای انجام آن بهتر است به آدرس زیر مراجعه کنید: www.support.microsot.com بر روی ویندوزهایXP،یک نرمافزار جهت اتصال به VPN برای هر دو پروتکل PPTP و L2TP وجود دارد.در صورت انتخاب هر کدام،نحوه پیکربندی با پروتکل دیگر تفاوتی ندارد.راهاندازی VPN کار بسیار سادهای است،کافیست که بر روی Network Connection کلیک نموده وازآن اتصال به شبکه خصوصی از طریق اینترنت (Private Network Through Internet)راانتخاب کنید. در انجام مرحله بالا از شما یک اسم پرسیده میشود.در همین مرحله خواسته میشود که برای اتصال به اینترنت یک ارتباط تلفنی(Dialup)تعریف نمایید،پس از انجام این مرحله نام و یا آدرس سرور VPN پرسیده میشود. مراحل بالا تنها مراحلی است که نیاز برای پیکربندی یک ارتباط VPN بر روی ایستگاههای کاری میباشد . کلیه عملیات لازمه برای VPN به صورت خودکار انجام میگیرد و نیازی به انجام هیچ عملی نیست . برای برقراری ارتباط کافیست که بر روی آیکونی که بر روی میز کاری ایجاد شده دو بار کلیک کنید پس از وارد کردن کد کاربری و کلمه عبور چندین پیام را مشاهده خواهید کرد که نشاندهنده روند انجام برقراری ارتباط VPN است. اگر همه چیز به خوبی پیش رفته باشد میتوانید به منابع موجود بر روی سرور VPNدسترسی پیدا کنید این دسترسی مانند آن است که بر روی خود سرور قرار گرفته باشید.

 

 

وی پی ان گوشی

فروش وی پی ان

دانلود وی پی ان برای تبلت

وی پی ان مجانی

وی پی ان موبایل برای آیفون

وی پی ان موبایل برای آندروید

وی پی ان آیفون

وی پی ان بدون فطعی

وی پی ان پرسرعت

خرید وی پی ان پرسرعت

وی پی ان برای آندروید

وی پی ان با قیمت ارزان

وی پی ان ارزان قیمت

وی پی ان PPTP

وی پی ان پر سرعت

خرید وی پی ان آنلاین

خرید سرور وی پی ان

وی پی ان برای فیس بوک

خرید وی پی ان از سایت معتبر

خرید وی پی ان موبایل

وی پی ان بدون قطعی

خرید وی پی ان ارزان قیمت

وی پی ان موبایل

خرید وی پی ان ارزان

خرید وی پی ان پر سرعت

آدرس جدید پارس وی پی ان

پارس وی پی ان

خرید vpn موبایل

خرید VPN بدون قطعی

خرید vpn پایین قیمت

خرید vpn

خرید وی پی ان

خرید وی پی ان

خرید وی پی ان

 

این مقاله در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۳ و در رابطه با مقالات منتشر شده است .

sstp چیست

اس‌اس‌تی‌پی (به انگلیسی: Secure Socket Tunneling Protocol) یا به اختصار SSTP یکی از روش‌های پیاده‌سازی VPN است که قابلیت انتقال پروتکلهای PPP و L۲TP را با استفاده از رمزنگاری SSL نسخه ۳٫۰ دارا می‌باشد بنابراین بالاترین امنیت را در بین روشهای شبکه خصوصی مجازی داردو علاوه بر این با استفاده از SSL روی پورت ۴۴۳ از TCP می‌تواند تقریبا از هر Proxy و فایروالی براحتی عبور کند.

خرید کریو

این روش محدودیتهایی هم دارد، اتصال مدل SSTP در ویندوز قدیمی تر از ویندوز Vista SP۱ قابل پیاده‌سازی نیست و علاوه بر آن بخاطر بکارگیری SSL سرعت برقراری و تبادل اطلاعات در این شیوه مخصوصا با محدود شدن عرض باند ترافیک کاربر، افت قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند.

خرید کریو

سرور اختصاصی کریو

کریو پرسرعت

کریو در آندروید

خرید کریو با سرعت

کریو ارزان

کریو رایگان

خرید کریو با سرعت

کریو پر سرعت

خرید کریو ارزان

خرید کریو بدون قطعی

کریو

خرید کریو پر سرعت

خرید کریو ارزان قیمت

خرید کریو

این مقاله در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۳ و در رابطه با مقالات منتشر شده است .

برنامه نویسی

برنامه نویسی

برنامه‌نویسی رایانه در فرهنگ واژه غیر متخصّصین ممکن است به تمام پروژه ساخت نرم‌افزار یا برنامهٔ رایانه‌ای گفته شود. با این همه برنامه‌نویسی تنها بخشی از فرایند توسعهٔ نرم‌افزار یا برنامه رایانه‌ای است. اهمیت، توجه و منابع اختصاص داده شده به برنامه‌نویسی، بسته به ویژگی‌های مشخص شده محصول و خواست افراد درگیر در پروژه و کاربران و در نهایت شیوهٔ انتخاب شده مهندسی نرم‌افزار متغیر است.

برنامه نویسی رایانه (که اغلب به طور کوتاه برنامه نویسی نامیده می‌شود) فرآیند سوق دادن ساختار اصلی یک مسأله محاسباتی به برنامه ای قابل اجرا است. این کار مستلزم فعالیت‌هایی همچون تحلیل و درک مسأله است و عموما حل چنین مسایلی منجر می‌شود به ایجاد یک الگوریتم، بازبینی نیازمندی‌های الگوریتم که شامل صحت و میزان منابع مصرفی است، پیاده‌سازی (که معمولا به عنوان کدینگ از آن یاد می‌شود) این الگوریتم در یک زبان برنامه نویسی مقصد، تست کردن، اشکال زدایی، نگه داری کد منبع، پیاده‌سازی سیستم ساخت(build system) و مدیریت مصنوعات مشتق شده مانند کد ترجمه شده به زبان ماشین برنامه های کامپیوتری. الگوریتم اغلب تنها به شکل قابل تجزیه و تحلیل برای انسان و قابل استدلال با منطق نمایش داده می‌شود. کد منبع به یک یا چند زبان برنامه نویسی(مانند JavaScript ،Smalltalk ،Python ،Java ،C# ،C++ ،C، و غیره) نوشته شده است.

خرید کریو

سرور اختصاصی کریو

کریو پرسرعت

کریو در آندروید

خرید کریو با سرعت

کریو ارزان

کریو رایگان

خرید کریو با سرعت

کریو پر سرعت

خرید کریو ارزان

خرید کریو بدون قطعی

کریو

خرید کریو پر سرعت

خرید کریو ارزان قیمت

خرید کریو

خرید Kerio

خرید Kerio ارزان قیمت

خرید kerio رایگان

خرید kerio پرسرعت

خرید kerio vpn

این مقاله در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۳ و در رابطه با مقالات منتشر شده است .

پروتوکل L2TP

اگر سیستم عامل های جدیدی داشته باشیم , می توانیم از پروتکل های جدید تر مثلL2TP که پروتکل تونلینگ لایه دو است استفاده کنیم . این پروتکل عملکرد پیشرفته تری دارد و می توان گفت که اکثر فواید آن در ظاهر به چشم نمی آید . پس شما ضرورتا یک تفاوت فاحش بین L2TP و PPTP مشاهده نخواهید کرد . آنچه در تفاوت این دو مشخص است استفاده L2TP از یک لایه بالاتر از رمزنگاری است که IPSec می باشد . فایده دیگر آن فشرده سازی بالاتر آن است در نتیجه بسته های کوچک تری را انتقال خواهیم داد . پس توصیه می شود که اگر سیستم عامل جدید تر که توسط این پروتکل پشتیبانی می شوند دارید , حتما از این پروتکل استفاده کنید .

پروتکل L2TP ترکیبی است از پروتکل های PPTP و (Layer 2 Forwarding) L2F که توسط شرکت سیسکو توسعه یافته است. این پروتکل ترکیبی است از بهترین خصوصیات موجود در L2F PPTP.
L2TP نوعی پروتکل شبکه است که فریم های PPP را برای ارسال بر روی شبکه های IP مانند اینترنت و علاوه بر این برای شبکه های مبتنی بر X.25، Frame Relay و یا ATM کپسوله می کند. هنگامی که اینترنت به عنوان زیر ساخت تبادل اطلاعات استفاده می گردد، L2TP می تواند به عنوان پروتکل Tunneling از طریق اینترنت مورد استفاده قرار گیرد.
L2TP برای نگهداری تونل از یک سری پیغام های L2TP و نیز از پروتکل UDP (پروتکل تبادل اطلاعات به صورت Connection Less که پس از ارسال اطلاعات منتظر دریافت cknowledgment نمی شود و اطلاعات را، به مقصد رسیده فرض می کند) استفاده می کند. در L2TP نیز فریم های PPP کپسوله شده می توانند همزمان علاوه بر رمزنگاری شدن، فشرده نیز شوند. البته مایکروسافت پروتکل امنیتی Ipsec را به جای رمزنگاری PPP توصیه می کند. ساخت تونل L2TP نیز باید همانند PPTP توسط مکانیسم (PPP EAP، CHAP، MS-CHAP، PAP) بررسی و تایید شود.

خرید تونل پلاس

خرید تونل

خرید تونل پر سرعت

خرید تونل بدون قطعی

خرید تونل ارزان

خرید تونل رایگان

خرید tunnel

خرید tunnel پرسرعت

خرید tunnel بدون قطعی

خرید tunnel ارزان

خرید tunnel رایگان

این مقاله در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۳ و در رابطه با مقالات منتشر شده است .

کریو کنترل

کریو کنترل چیست؟
امروزه اینترنت یکی از پر کاربردترین سرویس ها در سازمانها ، اداره جات ، شرکتها و … می باشد، در این حالت باید یک نظارت و مدیریت کلی ای نسبت به این موضوع داشته باشیم بدین صورت که آیا کارمندان و کاربران اینترنت در این سازمانها استفاده بهینه در جهت وظیفه محولشان انجام می دهند یا استفاده از نوع تفریحی از این سرویس می کنند و وظیفه محولشان را فراموش می کنند.
کریو کنترل با دارا بودن بهترین طراحی شبکه، سازمان یا شرکت و یا اداره شما را از هجوم تهدیدات فلج کننده حفاظت می کند. Kerio Control بصورت اتوماتیک لایه های امنیتی را می یابد و مانع از این می شود که تهدیدات شبکه اعمال شوندتا زمانی که مدیر شبکه انعطاف ‍ پذیری های مورد نظرش را نسبت به کاربران اعمال کند با استفاده از Ploicy Tools ها، کنترل مدیرت پهنای باند، مونیتورینگ دقیق شبکه و اتصالات IPSec VPN برای دسکتاپ ها، دستگاههای موبایل و سایتهای مختلف. Kerio Controlیک امنیت شبکه قوی وهوش پایدار با امنیت بهتر و بالاتر از همه یک مدیریت ساده فرآهم می کند.
نرم افزار کریو کنترل یک راه حل کامل برا ی تامین امنیت و مدیریت دسترسی به اینترنت برای تمامی شبکه ها به هر اندازه است. برای سازمانهای بزرگ طراحی شده است، در مقابل حملات بیرونی و ویروسها یک دفاع مستحکم و کم نظیر دارد، میتواند دسترسی به محتوای مطالب سایتهای اینترنتی را محدود و یا مانع شود. برقراری ارتباط VPN را با هر نقطه فراهم میکند.

نظارت و مدیریت اینترنت سازمانها و اداره جات باعث بالا رفتن راندمان کاری کاربران و نیز ایجاد امنیت در شبکه مورد استفاده در آن اداره و یا سازمان می باشد.این نوع نظارت و مدیریت هم بصورت نرم افزاری می تواند باشد و هم بصورت سخت افزاری که اصطلاحاْ به آنها firewall های سخت افزاری و نرم افزاری گفته می شود.نرم افزارها و سخت افزارهای فایروالی متنوعی جهت نظارت و مدیریت اینترنت سازمانها واداره جات وجود دارد که از آن جمله می توان به نرم افزارهای ISA Server و Kerio Control اشاره کرد و از سخت افزارها نیز می توان Cisco ASA را نام برد. به فایروالهای سخت افزاری UTM گفته میشود.در این مقاله قصد داریم که یک آموزش کاربردی ای نسبت به فایروال نرم افزاری Kerio Control داشته باشیم امید هست که مورد قبول دوستان قرار گیرد.

خرید کریو

سرور اختصاصی کریو

کریو پرسرعت

کریو در آندروید

خرید کریو با سرعت

کریو ارزان

کریو رایگان

خرید کریو با سرعت

کریو پر سرعت

خرید کریو ارزان

خرید کریو بدون قطعی

کریو

خرید کریو پر سرعت

خرید کریو ارزان قیمت

خرید کریو

این مقاله در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۳ و در رابطه با مقالات منتشر شده است .

ISP چیست

ISP چیست؟

خرید kerio
ISP  شرکتی است که از طریق آن به اینترنت، Email و سایر خدمات دست پیدا می کنید. کامپیوتر مرکزی که در ISP قرار دارد Server نامیده می شود. این کامپیوتر بزرگ برای سایر کامپیوترها اطلاعات تهیه می کند.
شما کامپیوتری را در خانه یا محل کار در اختیار دارید و این کامپیوتر با مودم به فراهم کننده خدمات اینترنت یا ISP متصل می شود. در ضمن مودم وسیله ای است که از طریق آن به اینترنت متصل می شوید.
میلیونها عدد کامپیوتر به ISP متصل هستند و این کامپیوترها یا مربوط به شرکت های تجاری هستند یا مربوط به افراد شخصی می شوند. در این جا باید این مسئله را ذکر کرد که اینترنت هیچ گونه مرکز کنترلی ندارد.

خرید kerio

خرید کریو

سرور اختصاصی کریو

کریو پرسرعت

کریو در آندروید

خرید کریو با سرعت

کریو ارزان

کریو رایگان

خرید کریو با سرعت

کریو پر سرعت

خرید کریو ارزان

خرید کریو بدون قطعی

کریو

خرید کریو پر سرعت

خرید کریو ارزان قیمت

خرید کریو

این مقاله در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۳ و در رابطه با مقالات منتشر شده است .

اینترنت چیست

اینترنت چیست
اینترنت نام شبکه ای است که در آن میلیونها کامپیوتر از سراسر جهان به هم متصل شده اند. این کامپیوترها یا برای شرکت های بزرگ می باشند که تنها برنامه نویسان قادربه ارتباط با آنها هستند یا اینکه از جمله کامپیوترهایی هستند که در خانه مورد استفاده قرار می گیرند.
از اینترنت برای ارتباط و تبادل اطلاعات در فرم های مختلف استفاده می شود.با استفاده از Email می توانید نامه ها و انواع مختلف فایل ها را به کاربر دیگری بفرستید. در Froum ها افراد مختلف در مورد موضوع یا موضوعات خاصی بحث می کنند.با استفاده از Chat میتوان همانند تلفن نوشتاری با افراد دیگر ارتباط بر قرار کرد .
علاوه بر این در این شبکه میتوانید به خرید کتاب یا پیدا کردن کار نیز مبادرت ورزید. در طی سفر خود در دنیای وب ممکن است با چیزهایی مفید یا غیر مفید برخورد کنید.
شروع کار اینترنت چگونه بود؟
در اواخر دهه شصت و در جریان جنگ سرد ، دولت ایالات متحده تصمیم گرفت که راهی را ابداع کند که از طریق آن در هنگام حملات اتمی ، خطوط ارتباطی باز باشند. در گذشته برای انجام این کار یک مرکز کنترل وجود داشت که وظیفه انتقال پیام ها را بر عهده داشت . اگر یکی از این مراکز مورد بمباران قرار می گرفت تمامی شبکه ها از کار می افتاد. در نتیجه اداره تحقیقات روی پروژه های پیشرفته (ARPA) تصمیم به ایجاد یک شبکه کامپیوتری بدون مرکز کنترل گرفت و در اوایل دهه نود شبکه ARPA تبدیل به اینترنت شد.

خرید kerio

خرید socks

خرید Open VPN

خرید pm9

خرید tunnel

این مقاله در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۳ و در رابطه با مقالات منتشر شده است .

تونل زدن

اکثر شبکه‌های وی‌پی‌ان بمنظورایجاد یک شبکه اختصاصی با قابلیت دستیابی از طریق اینترنت ازامکان تونل‌زنی (به انگلیسی: Tunneling) استفاده می‌نمایند. در روش فوق تمام بسته اطلاعاتی در یک بسته دیگر قرار گرفته واز طریق شبکه ارسال خواهد شد. پروتکل مربوط به بسته اطلاعاتی خارجی (پوسته) توسط شبکه و دو نفطه(ورود و خروج بسته اطلاعاتی) قابل فهم می‌باشد. دو نقظه فوق را اینترفیس‌های تونل می‌گویند. تونل‌زنی مستلزم استفاده از سه پروتکل است:

 1. پروتکل حمل کننده: پروتکلی است که شبکهٔ حامل اطلاعات استفاده می‌نماید.
 2. پروتکل کپسوله‌سازی: از پروتکل‌هائی نظیر IPSec،L2F،PPTP،L2TP یا GRE استفاده می‌گردد.
 3. پروتکل مسافر:از پروتکل‌هائی نظیر IPX،IP یا NetBeui بمنظورانتقال داده‌های اولیه استفاده می‌شود.

با استفاده از روش تونل‌زنی می‌توان عملیات جالبی را انجام داد. مثلاً می‌توان از بسته‌ای اطلاعاتی که پروتکل اینترنت را حمایت نمی‌کند (نظیر NetBeui) درون یک بسته اطلاعاتی آی‌پی استفاده و آن را از طریق اینترنت ارسال نمود و یا می‌توان یک بسته اطلاعاتی را که از یک آدرس آی‌پی غیر قابل روت (اختصاصی)استفاده می‌نماید، درون یک بسته اطلاعاتی که از آدرس‌های معتبر آی‌پی استفاده می‌کند، مستقر و از طریق اینترنت ارسال نمود.

در شبکه‌های وی‌پی‌ان نوع سایت به سایت، از پروتکل جی‌آرای (به انگلیسی: GRE یا generic routing encapsulation) بعنوان پروتکل کپسوله‌سازی استفاده می‌گردد. فرایند فوق نحوه استقرار و بسته‌بندی پروتکل مسافر از طریق پروتکل حمل کننده برای انتقال را تبین می‌نماید. پروتکل حمل کننده، عموماً آی‌پی است. این فرایند شامل اطلاعاتی در رابطه با نوع بسته‌های اطلاعاتی برای کپسوله نمودن و اطلاعاتی در رابطه با ارتباط بین سرویس گیرنده و سرویس دهنده‌است. در برخی موارد از پروتکل آی‌پی‌سک (در حالت تونل) برای کپسوله‌سازی استفاده می‌گردد. پروتکل آی‌پی‌سک، قابل استفاده در دو نوع شبکه وی‌پی‌ان (سایت به سایت و دستیابی از راه دور) است. اینترفیس‌های تونل می‌بایست دارای امکانات حمایتی از آی‌پی‌سک باشند.

در شبکه‌های وی‌پی‌ان نوع دستیابی از راه دور، تونل‌زنی با استفاده از PPP انجام می‌گیرد. پروتکل نقطه به نقطه به عنوان حمل کننده سایر پروتکل‌های آی‌پی در زمان برقراری ارتباط بین یک سیستم میزبان و یک سیستم ازه دور، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. هر یک از پروتکل‌های زیر با استفاده از ساختار اولیه PPP ایجاد و توسط شبکه‌های وی‌پی‌ان دستیابی از راه دور استفاده می‌گردند:

 خرید وی پی ان

وی پی ان گوشی

فروش وی پی ان

دانلود وی پی ان برای تبلت

وی پی ان مجانی

وی پی ان موبایل برای آیفون

وی پی ان موبایل برای آندروید

وی پی ان آیفون

وی پی ان بدون فطعی

وی پی ان پرسرعت

خرید وی پی ان پرسرعت

وی پی ان برای آندروید

وی پی ان با قیمت ارزان

وی پی ان ارزان قیمت

وی پی ان PPTP

وی پی ان پر سرعت

خرید وی پی ان آنلاین

خرید سرور وی پی ان

وی پی ان برای فیس بوک

خرید وی پی ان از سایت معتبر

خرید وی پی ان موبایل

وی پی ان بدون قطعی

خرید وی پی ان ارزان قیمت

وی پی ان موبایل

خرید وی پی ان ارزان

خرید وی پی ان پر سرعت

آدرس جدید پارس وی پی ان

پارس وی پی ان

خرید ساکس

ساکس پرسرعت

ساکس بدون قطعی

ساکس ارزان قیمت

ساکس

خرید ساکس

ساکس رایگان

خرید ساکس پر سرعت

خرید ساکس

خرید فیلتر شکن برای موبایل

خرید فیلتر شکن با سرعت بالا

خرید فیلتر شکن ارزان قیمت

فیلتر شکن ها

فیلتر شکن پرسرعت

فیلتر شکن مخصوص موبایل و تبلت

سرویس های فیلتر شکن

این مقاله در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۳ و در رابطه با مقالات منتشر شده است .

Open VPN

OpenVPN یک نرم‌افزار کاربردی منبع‌باز است که VPN را برای ایجاد تونلی امن و رمزنگاری شده، بین فرستنده و گیرنده، پیاده‌سازی کرده است. این ابزار با بهره‌گیری از SSL/TLS به تبادل کلید می‌پردازد و قابل اجرا بر روی پروتکل‌های TCP و UDP است. از قابلیت‌های دیگر این پروتکل می‌توان به multiplexing چند تونل SSL بر روی یک Port از TCP یا UDP اشاره کرد و همچنین می‌توان این ابزار را با وجود پروکسی یا NAT یا فایروال بکار برد.

این ابزار به دو صورت کلاینت و سروری وجود دارد و با وجود منبع‌باز بودن آن، برنامه‌های نوشته شده نیز رایگان هستند. این نرم‌افزار قابل بکارگیری بر روی انواع پلت‌فرم‌های لینوکس، ویندوز و مکینتاش است.

خرید Open VPN

خرید اوپن وی پی ان

خرید اوپن وی پی ان بدون قطعی

خرید اوپن وی پی ان با سرعت

این مقاله در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۳ و در رابطه با مقالات منتشر شده است .
  صفحه 1 از 19
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • ...
 • 19